ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

Intracommunautaire leveringen - Bewijsvoering IC-vervoer

Sinds 1 januari 2020 is voor de vrijstelling van BTW bij Intracommunautaire leveringen vereist dat de afnemer zijn BTW -nummer in de lidstaat van aankomst van de goederen meedeelt aan zijn leverancier. Controleer of dit nummer geldig is (via ‘VIES’ op volgend adres http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl ).

Als uw klant geen geldig BTW -nummer heeft, kunt u als leverancier dus geen vrijstelling voor Intracommunautaire levering meer toepassen.

Tevens vervalt de BTW -vrijstelling ook als de verkoper geen BTW -opgave van de intracommunautaire handelingen indient.

Voortaan is er sprake van een weerlegbaar vermoeden van vervoer naar een andere EU -lidstaat als de leverancier minstens 2 niet-tegenstrijdige bewijsstukken kan voorleggen die onafhankelijke van elkaar zijn opgesteld, zoals bijvoorbeeld getekende vervoerdocumenten (CMR), aangevuld met een bankafschrift van betaling van het vervoer.