ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

Basics – Kwaliteitshandboek

Maak een Handboek Kwaliteit:

Beschrijf

Productie

Commercie

Administratie

Evalueer

Wat is er al?

Wat zou er eigenlijk moeten zijn?

Verbeter

Wat moet er verbeteren?

Welke verbeteringen zijn noodzakelijk/nodig/nuttig?

Hoe bekomt u de verbeteringen?

Wie voert de verbeteringen uit?