ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

Welk BTW -regime heeft uw klant: moet hij periodieke aangiftes indienen of niet?

Bij facturatie van werken in onroerende staat (WOS) aan onroerende goederen die minstens gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden worden aangewend aan belastingplichtigen die BE-maand- of kwartaalaangiftes indienen, moet je het BTW –nummer van de klant op de factuur vermelden en factureren met medecontractant.

Om te weten of de klant wel degelijk aangiftes moet indienen (maandelijks AM of trimestrieel AT) is niet voldoende om het bestaan van het BTW –nummer te controleren.

Het komt immers voor dat de klant wel een BTW –nummer heeft (en dus vermeld staat op de Europese website als BTW -belastingplichtige), maar geen aangiftes indient (vrijgestelde belastingplichtige VR of belastingplichtige met landbouwregime LA).

Er is nu een mogelijkheid om het BTW –regime van de klant via internet te verifiëren.

Je komt er te weten of een klant wel degelijk ook aangiftes moet indienen:

  • Bij regime AM of AT moet de klant aangiftes indienen (facturatie WOS met medecontractant)
  • Bij regime VR en LA is er voor de klant geen aangifteplicht (facturatie WOS met BTW)

Het regime van een BTW –nummer verifiëren, gaat als volgt:

1. Ga naar https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat

2. klik op het icoon “Intervat”

3. klik op icoon “Aanmelden met eID”

4. kaartlezer aansluiten en identiteitskaart in kaartlezer

5. klik op “Aanmelden”

6. Pincode ingeven

7. Kies aanmelden “in eigen naam” of “in naam van een onderneming”

8. Klik op “ik heb de verwittiging gelezen en ga akkoord om door te gaan”

9. Klik onderaan links op “BTW regimes”

10. Geef het BTW –nummer in

Het resultaat van de opzoeking verschijnt…

Succes!