ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

Basics - De actieve raad van bestuur

De raad van bestuur vormt het controleorgaan dat instaat voor het bestuur en de strategische beslissingen.
Een actieve raad van bestuur is een essentiële stap richting professionalisering van de onderneming.
Professionalisering is noodzakelijk wegens de toegenomen complexiteit van ondernemen.

Taken

 • Wettelijke rol
 • Algemeen bestuur
 • Toezicht en rapportering
 • Advies en klankbord
 • Werkgever
 • Ambassadeursrol

Good Practices

Idealiter zijn er 4 vergaderingen per jaar (maximum 3 uur?), aangevuld met één jaarlijks conclaaf (1 voor- en namiddag?) over de lange-termijn strategie.

 • Plan de vergaderingen 1 jaar vooruit
 • Hou de vergaderingen buiten het bedrijf, wat minder storingen meebrengt
 • Begin met de belangrijke zaken
 • Eindig met de routine

Succesfactoren

 • Goede voorbereiding
 • Juiste vragen stellen
 • De voorzitter
 • Objectiviteit
 • Openheid

Strategie zou 40% van de tijdsbesteding moeten innemen

 • Wat is er afgesproken en hoever staat het ermee
 • Hoe loopt de business
 • Hoe loopt de productie
 • Hoe staat het met het financiële
 • Wat staat er op korte en lange termijn te gebeuren