ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

 

Kwaliteit is onze troef!

De kwaliteit en inhoud van onze dienstverlening worden beheerst door de normen en deontologische code van het ITAA (voorheen Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten).

De titels van Accountant en Belastingconsulent zijn wettelijk beschermd bij de wet van 21 februari 1985 en 29 juni 1999.

De Accountant is in de eerste plaats de deskundige van de administratie en de boekhouding van ondernemingen, instellingen en organisaties. Heel wat vakgebieden zijn daarmee nauw verbonden.

De Belastingconsulent staat in voor adviezen inzake belastingaangelegenheden. Hij of zij verleent bijstand en vertegenwoordigt de belastingplichtige bij de nakoming van de fiscale verplichtingen.

De rol van de Accountant en de Belastingconsulent is er in belangrijke mate één van adviseur en partner.

In kleine en middelgrote ondernemingen heeft hij een quasi-natuurlijke adviesfunctie en vormt, mede door zijn deskundigheid en onafhankelijkheid, een waarborg voor duurzame continuïteit van de onderneming.

Als accountant en belastingconsulent bieden wij zelfstandigen, vrijeberoepsbeoefenaren en ondernemingen maximale garanties inzake bekwaamheid, beroepsernst en –ethiek.