ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

http://europa.eu/index_nl.htm (officiële site van de EU)

http://eur-lex.europa.eu/ (europese wetgeving)

http://boekhouding.start.be/ (een start voor boekhouding)

http://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen (site van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

http://www.notaris.be (website van het Belgisch Notariaat)

http://www.devzw.be/artikels.php (nuttige info voor VZW's)