ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE burgerlijke vennootschap ovv. bvba

 

 

Basics

Administratief proces

Boekhouding

Beroepskosten

Structuur in de onderneming

Kwaliteitshandboek

Raad van bestuur

Mission Statement

Topics

Aansprakelijkheden in vennootschappen

Belangenconflicten in vennootschappen

Deugdelijk bestuur

Code Buysse

Externe bestuurders mee in de cockpit van uw bedrijf (VOKA)

BTW -nummers zoeken

BTW-nummers controleren op geldigheid

BTW-nummers van Belgische bedrijven opzoeken (Unizo)

Gegevens Belgische ondernemingen opzoeken via kruispuntbankl

Inhoudingsplicht bij werken met aannemers

Zelfstandigen die bouwwerken en/of herstellingswerken aan gebouwen laten uitvoeren, moeten voor betaling controleren of hun aannemers geen fiscale of sociale schulden hebben.

Als blijkt dat er fiscale en/of sociale schulden zijn, moeten zelfstandige opdrachtgevers een bedrag inhouden en doorstorten aan de staat.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.minfin.fgov.be (verplichting tot inhouding en storting en hoofdelijke aansprakelijkheid van een aannemer of van een onderaannemer) en www.socialsecurity.be ( artikel 30bis - Inhoudingsplicht - Consulteren inhoudingsplicht sociale zekerheid)