ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE BV

 

 

 

 

Wij geven ons de moeite… meer dan cijfers!

U vindt bij ons advies en bijstand bij de administratie en het beheer van uw onderneming.

Wij werken met bijzondere aandacht voor uw persoonlijke situatie

- Pro -actief, onafhankelijk, kritisch

- Nauwkeurig, betrokken, discreet

- Helder, correct, tijdig

- Vooruitziend, voorzichtig, deugdelijk

- Aan een eerlijke prijs

Onze erelonen zijn een getrouwe weergave van de complexiteit en omvang van de ons toevertrouwde opdrachten.

Concrete afspraken leggen we vast in een opdrachtbrief. U vindt er de gegevens omtrent de wederzijdse plichten, overeengekomen prijzen en te respecteren termijnen.