ACCOUNTANTSKANTOOR VERSTRAETE burgerlijke vennootschap ovv. bvba

 

 

 

 

Wij geven ons de moeite… meer dan cijfers!

Wij verlenen advies en bijstand bij de administratie en het beheer van uw onderneming.

Wij doen dit met bijzondere aandacht voor uw persoonlijke situatie

- Pro -actief, onafhankelijk, kritisch

- Nauwkeurig, betrokken, discreet

- Helder, correct, tijdig

- Vooruitziend, voorzichtig, deugdelijk

- Voor een eerlijke prijs

Onze erelonen zijn een getrouwe weergave van de complexiteit en omvang van de ons toevertrouwde opdrachten.

Concrete afspraken leggen we vast in een opdrachtbrief. U vindt er de gegevens omtrent de wederzijdse plichten, overeengekomen prijzen en te respecteren termijnen.